Bilgi Felsefesi
BİLGİ FELSEFESİİnsan bilgisinin temel yapısını,özelliklerini,kaynağını ve sınırlarını inceleyen
felsefe disiplinine bilgi felsefesi (epistemoloji) denir.

Bilgi felsefesi,belli bir bilgi türüü değil,bien özne ile bilinen nesne arasındaki
ilişki olarak görülen bilgi sürecini inceler.

Bilgi kuramı bir yandan bilginin özünü ,ilkelerini,yapısını,kökenini,kaynağını
araştırır;diğer yandan bilginin yöntemini,geçerliliğini,koşullarını,imkan ve sınırlarını sorgular.
BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

SÜJE = Bilen,bilgiyi ortaya koymak için bir nesneye yönelen insandır.

OBJE = Var olan herhangi bir şeydir.Var olan bir şeyin bigi nesnesi
            olabilmesi için, öznenin onu inceleme konusu yapması gerekir.

DOĞRULUK = Algılar,kavramlar ve bilimsel kuramlarla nesnel gerçeklik
                      arasındaki uygunluktur.Doğruluk,varlığa değil bilgiye ilişkin
                      bir özelliktir.Öneğin bir vazonun doğruluğundan söz edilemez.
                      Bu durumda bilgi nesnesine uygunsa doğru,uygun değilse
                      yanlıştır.

GERÇEKLİK = Düşünülenden, zihinde tasarlanandan bağımsız olarak var 
                      olandır.Örneğin kömür ,bilen özneden bağımsız bir gerçeklik
                      olarak vardır.

TEMELLENDİRME = Gerçeklik üzerine olan bir bilgiyi,yeterli nedenler 
                               göstererek haklı çıkartmaktır.Bilgi kuramı temellen-
                               dirmek istediği kavramı ya da soruları derinliğine 
                               araştırarak aydınlatmaya çalışır, bunu da daha çok
                               çözümleme (analiz) ve betimleme (tasvir etme) yolu
                               ile yapar.

ANLAMLILIK = Bir önermenin doğru ya da yanlış olabilmesi için önce
                       anlamlı olması gerekir.
                       Bilgi felsefesinde bir objenin anlamlı ya da anlamsız 
                       olması gereken önermelerdir.
BİLGİ KURAMININ TEMEL PROBLEMİ

1.Doğru bilginin olanaksızlığı
-Zenon
-Demokritos
-Sofistler
-Pyrrhon
-İlkçağın diğer kuşkucuları
-Yeniçağ kuşucuları
-Descartes

2.Doğru bilginin olanaklılığı
-Thales
-Anaksimandros
-Anaksimenes
-Herakleitos
-Parmenides
-Pythagoras
-Empedokles
-Demokritos
-Anaksagoras


 
Reklam
 
 
Bugün 3 ziyaretçi (40 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=